บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

9/1 ซอยไอซีดี 4 เจ้าคุณทหาร, แขวงคลองสาม-ประเวศ, เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร / Bangkok
Bangkok
10520
Thailand
Show phone number
Show fax number
Web site:Visit dealer website

Services offered by บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

 • Used equipment
 • New equipment
 • Rental
 • Repair
 • Spare parts
 • Accessories
 • Transport

บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ads on Mascus

   How to get to บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

   Contact บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

   This is the Mascus directory listing for บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด located in Thailand, กรุงเทพมหานคร/Bangkok, กรุงเทพมหานคร / Bangkok.

   You will find a list of the dealer's machinery inventory listed here. If there are no machines available, please contact บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด using the contact form on the right.

   The company offers services like: used equipment, new equipment, rental, repair, spare parts, accessories and transport.