MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR do zbierania odp for sale - Poland

Price Excluding Tax
USD182,099
EUR 149,900
Price Excluding Tax
USD182,099
EUR 149,900
Videos of MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR do zbierania odp
BASIC INFORMATION
CategoryUtility Machines
Brand / modelMAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR do zbierania odp
Year2011
LocationNiwy 8
Country
Mascus ID0BEF893D
PRICING
Select Currency
Price Excluding Tax182,099 USD  (149,900 EUR)
Tax (23%)41,883 USD
Price Including Tax223,981 USD  (184,377 EUR)
DETAILS
Customer asset numberVE23136
Emission classEuro 5
Additional InformationIn connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670

MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR for collecting liquid waste

Year of production 2011
Mileage 125000
26,480 6X2

VIDEO
... equipment is designed for hydrodynamic cleaning of drainage and sewage networks as well as for collecting and transporting liquid waste.

Tank capacity 11,000 l

Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from sewage treatment plants
* removing pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations
* removal of hazardous materials

Classes of transported materials according to ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 and 9 defined by the code L4AH + SAH
Class 3: flammable liquids;
Class 4.1: flammable solids;
Class 5.1: Combustible materials;
Class 6.1: Toxic substances;
Class 6.2: Biohazard materials;
Class 8: corrosive substances;
Class 9: other dangerous substances

Vacuum pump
WITTIG RWF 260 DVRP flow rate: up to 1560 m3 / h
pneumatic pressure regulating valve

High pressure pump
URACA KD 716 G flow rate: up to 391 l / min at a pressure of 170 bar
* Main hose reel with 160 m 1 "thermoplastic spraying hose,
* Second hose drum with 80m 1/2 "
* Hydraulic swivel joints
* Water filter to protect the pump

Hydraulically opened upwards to a full cross-section
Movable, pneumatic partition
3 sets of locking bolts,
Top and bottom suction

Content Level Indicator:
internal float graduated on the outside

Rear camera
Radio control

A car in a sensational technical condition!
VISUALALLY PRESENTS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or outdated advertisement
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670

MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR do zbierania odpadów płynnych

Rok produkcji 2011
Przebieg 125000
26.480 6X2

VIDEO
... sprzęt przeznaczony jest do hydrodynamicznego czyszczenia sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz do zbierania i transportu odpadów płynnych.

Pojemność zbiornika 11000 l

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
* usuwanie materiałów niebezpiecznych

Klasy przewożonych materiałów wg ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 określone kodem L4AH + SAH
Klasa 3: łatwopalne ciecze;
Klasa 4.1: łatwopalne ciała stałe;
Klasa 5.1: Materiały palne;
Klasa 6.1: Materiały toksyczne;
Klasa 6.2: Zagrożenie biologiczne materiały;
Klasa 8: materiały żrące;
Klasa 9: inne materiały niebezpieczne

Pompa próżniowa
WITTIG RWF 260 DVRP wydatek: do 1560 m3/h
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

Pompa wysokiego ciśnienia
URACA KD 716 G wydatek: do 391 l/min przy ciśnieniu 170 bar
* Główny bęben na wąż z termoplastycznym wężem natryskowym 160 m 1 ",
* Drugi bęben na wąż z 80 m 1/2"
* Hydrauliczne połączenia obrotowe
* Filtr wody do ochrony pompy

Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Przegroda ruchoma, pneumatyczna
3 zestawy rygli blokujących,
Ssanie górne i dolne

Wskaźnik poziomu zawartości:
pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz

Tylna kamera
Sterowanie radiowe

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670

MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR для сбора жидких отходов

Год выпуска 2011
Пробег 125000
26 480 6X2

VIDEO
... оборудование предназначено для гидродинамической очистки дренажных и канализационных сетей, а также для сбора и транспортировки жидких отходов.

Емкость бака 11000 л

Заявка:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых колодцев
* удаление осадка из очистных сооружений
* удаление загрязняющих веществ из котлованов, котлованов и др.
* очистка промышленных установок
* удаление опасных материалов

Классы перевозимых материалов согласно ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, определяемые кодом L4AH + SAH
Класс 3: легковоспламеняющиеся жидкости;
Класс 4.1: легковоспламеняющиеся твердые вещества;
Класс 5.1: Горючие материалы;
Класс 6.1: Токсичные вещества;
Класс 6.2: Биологически опасные материалы;
Класс 8: агрессивные вещества;
Класс 9: другие опасные вещества

Вакуумный насос
WITTIG RWF 260 DVRP расход: до 1560 м3 / ч
пневматический клапан регулирования давления

Насос высокого давления
Расход URACA KD 716 G: до 391 л / мин при давлении 170 бар
* Барабан основного шланга со шлангом для распыления термопласта длиной 160 м 1 ",
* Второй барабан для шланга 80 м 1/2 "
* Гидравлические шарнирные соединения
* Водяной фильтр для защиты насоса

Гидравлически открывается вверх на полное сечение
Подвижная, пневматическая перегородка
3 комплекта стопорных болтов,
Верхнее и нижнее всасывание

Индикатор уровня содержания:
внутренний поплавок с градуировкой снаружи

Задняя камера
Радиоуправление

Автомобиль в сенсационном техническом состоянии!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ ЛИЗИНГА
_
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.

+48 697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
+48 661 615 124 (POL)

ВНИМАНИЕ.
Это объявление является исключительно коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за ошибки или устаревшую рекламу.

TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.

 • +48 ...SHOW
  Please tell the seller that you found their machine for sale on Mascus!
 • WhatsApp
  +48 697070670
Send e-mail

Contact Person

 • WIKTOR FURMANEK

  TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
  • +48 ...SHOW
   Please tell the seller that you found their machine for sale on Mascus!
  • +48 ...SHOW
   Please tell the seller that you found their machine for sale on Mascus!
  • Instant messaging:
  • WhatsApp
   +48 697070670
  • Niwy 10, 26-021 Daleszyce, Poland

Company

TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.

Related brands

MakeNumber of ads
John Deere1241
Stiga357
Kubota220
Husqvarna210
Toro160

At Mascus USA you'll find MAN TGS WUKO LARSEN FLEX LINE 311 ADR do zbierania odp utility machines, as well as other kinds of used machines and equipment among six main categories available at the top of the page. Check it out now. Details - Customer asset number: VE23136, Emission class: Euro 5